Tag: jonathon davis

King Stove & Range Co., Martin Stove & Range Co.

King Stove & Range Co., Martin Stove & Range Co.

History of King Stove and Range and Martin Stove and Range. A long and colorful history, from 1905 to 2003.


Send this to a friend